icon

GIỚI THIỆU VỀ SMART HUB

Smart Hub - Xuất Khẩu Thông Minh là khởi nghiệp chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và tạo tác động xã hội trong lĩnh vực truyền thông, xúc tiến thương mại và xúc tiến xuất khẩu. Đấy là xu thế tất yếu tác động mạnh mẽ cơ hội xuất khẩu sản phẩm Việt Nam với tốc độ nhanh hơn, thị trường rộng hơn và giá trị cao hơn; góp phần thúc đẩy Việt Nam tham gia thành công chuỗi giá trị toàn cầu

Xem Thêm
TẦM NHÌN

Hệ sinh thái năng động xúc tiến xuất khẩu thông minh giữa Việt Nam và thế giới, thúc đẩy truyền thông số toàn cầu, thương mại điện tử xuyên biên giới và tối ưu xúc tiến xuất khẩu đa kênh.

SỨ MỆNH

Smart Hub tiên phong và bền bỉ thúc đẩy quảng bá sản phẩm, truyền thông thương hiệu và xúc tiến xuất khẩu thông minh với tôn chỉ đổi mới sáng tạo - đậm đà bản sắc - giá trị bao trùm.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Chuyển đổi số & Đổi mới sáng tạo
- Tối ưu nguồn lực & Cộng hưởng giá trị
- Đậm đà Bản sắc văn hoá
- Tác động xã hội bền vững & bao trùm

icon
icon

Dự án
TASTY VIETNAM

Là dự án đổi mới sáng tạo xúc tiến thương mại, xuất khẩu ngành nông - lâm - thuỷ sản;
sản xuất - chế biến thực phẩm & đồ uống trên các nền tảng Thương mại điện tử

icon

Dự án
INDOCHINE HOME

Dự án xúc tiến thương mại, xuất khẩu ngành sản phẩm nội thất, thủ công mỹ nghệ, trang trí và chăm sóc nhà cửa, sân vườn trên các nền tảng Thương mại điện tử, truyền thống số Toàn Cầu

icon

Hệ sinh thái của chúng tôi

0

Thành viên

Thành viên

0

Đối tác

Đối tác

0

Dự án đã triển khai

Dự án đã triển khai
icon

Ý kiến của chuyên gia

icon blog

Thông tin

Smart Hub - Xuất Khẩu Thông Minh

Chúng tôi có khát vọng đưa sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận khách hàng toàn cầu thông qua thương mại điện tử bằng phương thức thông minh hơn và giá trị cao hơn!

image banner

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN TỪ SMART HUB