Tư vấn chiến lược, xây dựng & triển khai kế hoạch truyền thông

Truyền thông chiến lược là một quá trình mà các tổ chức sử dụng để quản lý có chủ ý các mối quan hệ giữa họ và công chúng chủ chốt của họ. Mục tiêu của Truyền thông Chiến lược là tác động đến cách những công chúng này suy nghĩ, cảm nhận và hành xử đối với tổ chức và sứ mệnh của tổ chức. Các tổ chức sử dụng nhiều chiến lược truyền thông khác nhau để đạt được kết quả mong muốn với công chúng chủ chốt. Các chiến lược được sử dụng sẽ khác nhau tùy thuộc vào bản chất của tổ chức và mối quan hệ của nó với công chúng. Một số chiến lược truyền thông phổ biến được sử dụng trong truyền thông chiến lược bao gồm: 

 • Phát triển và duy trì mối quan hệ với những công chúng chủ chốt. 
 • Tạo và phổ biến các thông điệp phù hợp với mục tiêu của tổ chức. 
 • Theo dõi và đánh giá tác động của các chiến lược truyền thông. 

Để làm được điều này, trước tiên các tổ chức cần hiểu công chúng của mình: họ quan tâm đến điều gì, nhu cầu của họ là gì và điều gì thúc đẩy họ. Với sự hiểu biết này, các tổ chức có thể phát triển các thông điệp cộng hưởng với công chúng của họ và sau đó sử dụng các kênh hiệu quả nhất để tiếp cận họ. Hướng dẫn liên quan có thể bao gồm các mẹo về tính năng và tài nguyên về: 

 • Phân tích quần chúng tạo tự sự. 
 • Phát triển thông điệp. 
 • Tin nhắn thử nghiệm. 
 • Xây dựng và thực hiện các kế hoạch truyền thông. 
 • Làm việc với những người có ảnh hưởng truyền thông và các đối tác.

Mục tiêu cốt lõi của truyền thông chiến lược là gì?

Các mục tiêu cốt lõi của Truyền thông chiến lược là xây dựng các mối quan hệ, quản lý thay đổi và đạt được các mục tiêu của tổ chức. Để xây dựng mối quan hệ, trước tiên các tổ chức phải hiểu đối tượng của mình và sau đó tạo ra các thông điệp thu hút họ. Để quản lý sự thay đổi, các tổ chức phải có khả năng truyền đạt hiệu quả các mục đích và mục tiêu của mình tới khán giả. Cuối cùng, để đạt được các mục tiêu của tổ chức, Truyền thông Chiến lược phải có khả năng tác động đến hành vi của khán giả.

Để quản lý thay đổi, các tổ chức phải có khả năng truyền đạt hiệu quả cả lý do thay đổi và các bước cần thực hiện. Cuối cùng, để đạt được các mục tiêu của tổ chức, các tổ chức phải có khả năng sắp xếp các chiến lược truyền thông của họ với các mục tiêu kinh doanh tổng thể của họ. Tóm lại, ba loại giao tiếp tổ chức chính là giao tiếp nội bộ, giao tiếp giữa các cá nhân và giao tiếp đại chúng. Mỗi loại giao tiếp có mục đích và mục tiêu riêng. Để các tổ chức thành công, họ phải có khả năng sử dụng hiệu quả cả ba loại hình giao tiếp để quản lý sự thay đổi, giao tiếp hiệu quả và đạt được các mục tiêu kinh doanh của mình.

Truyền thông chiến lược giúp tổ chức của bạn đạt được mục tiêu như thế nào?

Truyền thông chiến lược là quá trình sắp xếp tất cả các hoạt động truyền thông của một tổ chức với các mục tiêu kinh doanh của nó. Nó liên quan đến việc phát triển sự hiểu biết rõ ràng về sứ mệnh, giá trị, đối tượng mục tiêu và thông điệp chính của tổ chức, sau đó thiết kế và thực hiện các kế hoạch và chương trình truyền thông hỗ trợ đạt được những mục tiêu đó. Bước đầu tiên trong Truyền thông chiến lược là phát triển sự hiểu biết rõ ràng về các giá trị sứ mệnh của tổ chức đối tượng mục tiêu và các thông điệp chính. Sự hiểu biết này sẽ giúp đảm bảo rằng tất cả các hoạt động truyền thông đều phù hợp với mục tiêu kinh doanh của tổ chức.

Khi các thông điệp chính của tổ chức đã được phát triển, bước tiếp theo là thiết kế và thực hiện các kế hoạch và chương trình truyền thông hỗ trợ đạt được các mục tiêu đó. Các kế hoạch và chương trình truyền thông nên được thiết kế để tiếp cận đối tượng mục tiêu của tổ chức bằng những thông điệp hiệu quả nhất có thể. Truyền thông chiến lược là một quá trình liên tục và điều quan trọng là phải đánh giá hiệu quả của các kế hoạch và chương trình truyền thông một cách thường xuyên. Bằng cách làm như vậy, tổ chức có thể thực hiện các điều chỉnh cần thiết để đảm bảo rằng các hoạt động truyền thông của mình đang có tác động mong muốn.

Một chương trình Truyền thông Chiến lược hiệu quả có thể giúp một tổ chức:

 • Tăng doanh số và thị phần.
 • Nâng cao sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng.
 • Thu hút và giữ chân nhân tài hàng đầu.
 • Cải thiện sự tham gia của nhân viên.
 • Tăng hiệu quả và năng suất.
 • Giảm chi phí.
 • Giảm thiểu rủi ro.

Một số thực tiễn tốt nhất trong việc phát triển một kế hoạch truyền thông chiến lược là gì?

Không có câu trả lời nào phù hợp với tất cả cho câu hỏi này, vì các phương pháp hay nhất trong việc phát triển kế hoạch truyền thông chiến lược sẽ khác nhau tùy thuộc vào các mục tiêu và mục tiêu cụ thể của tổ chức. Tuy nhiên, một số thông lệ chung tốt nhất có thể được tuân theo khi phát triển một kế hoạch truyền thông chiến lược bao gồm: 

 1. Xác định đối tượng mục tiêu : Bước đầu tiên trong bất kỳ chiến lược truyền thông nào là xác định rõ đối tượng mục tiêu. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng tất cả các nỗ lực truyền thông đều được tập trung vào đúng người và thông điệp được truyền tải theo cách gây được tiếng vang với khán giả. 
 2. Thiết lập các mục tiêu rõ ràng : Bước tiếp theo là thiết lập các mục tiêu rõ ràng cho chiến lược truyền thông. Nếu không có mục tiêu rõ ràng, sẽ rất khó để đo lường sự thành công của các nỗ lực truyền thông. 
 3. Xác định các thông điệp chính : Khi đối tượng mục tiêu và mục tiêu đã được thiết lập, bước tiếp theo là xác định các thông điệp chính cần được truyền đạt. Các thông điệp này phải ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề và phải phù hợp với các mục tiêu tổng thể của tổ chức. 
 4. Phát triển một kế hoạch hành động : Khi các thông điệp chính đã được xác định, bước tiếp theo là phát triển một kế hoạch hành động về cách các thông điệp này sẽ được truyền đạt. Kế hoạch này nên nêu chi tiết các kênh cụ thể sẽ được sử dụng để giao tiếp trong chương trình khách hàng thân thiết này. 

Hội nghị kinh doanh

Ngoài ra, kế hoạch đa kênh của chúng tôi phác thảo cách chúng tôi sẽ truyền đạt thông điệp tiếp thị quan trọng tới các thành viên của chương trình trên từng kênh để tận dụng thế mạnh của kênh và tối đa hóa các lợi ích khác nhau mà chương trình khách hàng thân thiết có thể mang lại. Ba phương thức liên lạc chính mà chúng tôi sẽ sử dụng là: email, SMS và thông báo trong ứng dụng. 

 • Email: Email là phương tiện giao tiếp đại chúng hiệu quả nhất và cho phép chúng tôi tiếp cận số lượng người lớn nhất với ít nỗ lực nhất. Email cũng cho phép chúng tôi bao gồm nhiều tin nhắn và phương tiện phức tạp hơn so với SMS hoặc thông báo trong ứng dụng. 
 • SMS : SMS là một hình thức giao tiếp mang tính cá nhân hơn cho phép chúng tôi tiếp cận khách hàng của mình trên cơ sở trực tiếp. SMS cũng có lợi thế là gần như tức thời, điều này rất quan trọng đối với các tin nhắn nhạy cảm về thời gian. 
 • Thông báo trong ứng dụng : Thông báo trong ứng dụng là một cách tuyệt vời để tiếp cận khách hàng của chúng tôi vì họ đã ở trong ứng dụng. Bạn có thể sử dụng chúng để quảng bá các bản cập nhật hoặc khởi chạy và tạo quảng cáo cũng là một phần của thông điệp. Thông báo trong ứng dụng chỉ đơn giản là ngăn người dùng làm việc trên ứng dụng và chuyển sự chú ý của họ sang thông báo.

Do đó, các cơ chế chính của kế hoạch Truyền thông Chiến lược nên là:

 1. Xác định các thông điệp và giá trị cốt lõi của tổ chức và đảm bảo rằng tất cả các nỗ lực truyền thông đều phù hợp với những điều này.
 2. Tiến hành nghiên cứu sâu rộng để hiểu nhu cầu và mối quan tâm của đối tượng mục tiêu của tổ chức và điều chỉnh thông tin liên lạc cho phù hợp.
 3. Phát triển các mục tiêu rõ ràng và có thể đo lường được cho kế hoạch truyền thông, đồng thời lựa chọn các chiến thuật và kênh có khả năng giúp đạt được các mục tiêu này nhất.
 4. Thường xuyên đánh giá hiệu quả của kế hoạch truyền thông và thực hiện các điều chỉnh cần thiết để đảm bảo rằng nó vẫn phù hợp và hiệu quả.

Làm thế nào bạn có thể hưởng lợi từ việc phát hành một kế hoạch truyền thông chiến lược?

Phát hành một kế hoạch truyền thông chiến lược có thể là một cách tuyệt vời để cải thiện hình ảnh công khai của tổ chức bạn và các mối quan hệ với các bên liên quan chính. Có một số điều cần xem xét khi phát hành một kế hoạch truyền thông chiến lược. Đầu tiên, điều quan trọng là phải quyết định những mục tiêu mà bạn hy vọng đạt được với kế hoạch. Tiếp theo, bạn cần xác định những thông điệp chính mà bạn muốn truyền đạt. Khi đã có sẵn hai yếu tố này, bạn có thể bắt đầu phát triển chiến lược truyền thông của mình.

Điều quan trọng nữa là phải xem xét đối tượng mục tiêu của bạn là ai khi phát triển kế hoạch truyền thông của bạn. Bạn sẽ cần điều chỉnh thông điệp và cách tiếp cận của mình để phù hợp với nhu cầu của đối tượng cụ thể. Ngoài ra, bạn cần xem xét những kênh bạn sẽ sử dụng để truyền đạt thông điệp của mình. Bạn sẽ sử dụng các phương tiện truyền thông truyền thống như truyền hình và đài phát thanh chứ? Hay bạn sẽ sử dụng các kênh hiện đại hơn như mạng xã hội? Cuối cùng, bạn cần xem xét cách thức đo lường mức độ thành công của kế hoạch truyền thông. Điều này sẽ giúp bạn xác định liệu kế hoạch có đạt được kết quả như mong muốn hay không.

Một kế hoạch được xây dựng tốt sẽ giúp bạn tập trung nỗ lực truyền thông, phân bổ nguồn lực hiệu quả và đo lường tiến độ theo thời gian. Ngoài ra, việc công bố kế hoạch của bạn có thể tạo thiện chí và sự tin tưởng giữa các bên liên quan bằng cách thể hiện cam kết của bạn đối với việc giao tiếp minh bạch và hiệu quả.
  Tin trước
  image banner

  ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN TỪ SMART HUB